본문 바로가기
노르웨이/성경책

Første Mosebok (창세기 4장)

by Riise 2021. 10. 15.
728x90

1. Adam levde sammen med sin hustru Eva. Hun ble med barn og fødte Kain. Da sa hun: «Jeg har fÅtt en gutt av Herren.» 
아담이 그 아내 하와와 동침하매 하와가 잉태하여 가인을 낳고 이르되 내가 여호와로 말미암아 득남하였다 하니라

2 Siden fødte hun Abel, hans bror. Abel ble sauegjeter, Kain ble jordbruker.
그가 또 가인의 아우 아벨을 낳았는데 아벨은 양 치는 자이었고 가인은 농사하는 자이었더라

3 Da det var gÅtt en tid, hendte det at Kain bar fram for Herren et offer av markens grøde.
세월이 지난 후에 가인은 땅의 소산으로 제물을 삼아 여호와께 드렸고

4 Abel bar ogsÅ fram offer; han gav av de førstefødte lammene i saueflokken sin og av fettet pÅ dem. Herren sÅ med velvilje pÅ Abel og hans offergave, 
아벨은 자기도 양의 첫 새끼와 그 기름으로 드렸더니 여호와께서 아벨과 그 제물은 열납하셨으나

5 men Kain og hans gave enste han ikke. Da ble Kain brennende harm og stirret ned for seg.
가인과 그 제물은 열납하지 아니하신지라 가인이 심히 분하여 안색이 변하니

6 Herren sa til Kain: «Hvorfor er du harm, og hvorfor stirrer du ned for deg? 
여호와께서 가인에게 이르시되 네가 분하여 함은 어찜이며 안색이 변함은 어찜이뇨

7 Hvordan er det? Har du godt i sinne, kan du løfte blikket. Men har du ikke godt i sinne, ligger synden pÅ lur ved døren. Den vil ha makt over deg, men du skal være herre over den.»
네가 선을 행하면 어찌 낯을 들지 못하겠느냐 선을 행치 아니하면 죄가 문에 엎드리느니라 죄의 소원은 네게 있으나 너는 죄를 다스릴찌니라

8 Siden sa Kain til sin bror Abel: «Kom, sÅ gÅr vi ut pÅ marken!» Og mens de var der ute, fór Kain løs pÅ sin bror Abel og slo ham i hjel.
가인이 그 아우 아벨에게 고하니라 그 후 그들이 들에 있을 때에 가인이 그 아우 아벨을 쳐 죽이니라

9 Da sa Herren til Kain: «Hvor er din bror Abel?» Han svarte: «Jeg vet ikke. Skal jeg vokte min bror?»
여호와께서 가인에게 이르시되 네 아우 아벨이 어디 있느냐 그가 가로되 내가 알지 못하나이다 내가 내 아우를 지키는 자니이까

10 Da sa Herren: «Hva er det du har gjort? Hør, din brors blod roper til meg fra jorden! 
가라사대 네가 무엇을 하였느냐 네 아우의 핏소리가 땅에서부터 내게 호소하느니라

11 NÅ skal du være bannlyst fra den jord som Åpnet munnen og tok imot din brors blod fra din hÅnd! 
땅이 그 입을 벌려 네 손에서부터 네 아우의 피를 받았은즉 네가 땅에서 저주를 받으리니

12 NÅr du dyrker marken, skal den ikke mer gi deg sin grøde. Hjemløs og fredløs skal du være pÅ jorden.»
네가 밭 갈아도 땅이 다시는 그 효력을 네게 주지 아니할 것이요 너는 땅에서 피하며 유리하는 자가 되리라

13 Da sa Kain til Herren: «Min straff er sÅ stor at jeg ikke kan bære den.
가인이 여호와께 고하되 내 죄벌이 너무 중하여 견딜 수 없나이다

14 Se, i dag driver du meg bort fra landet. Jeg mÅ gjemme meg for deg. Jeg blir hjemløs og fredløs pÅ jorden, og den som finner meg, kommer til Å slÅ meg i hjel.»
주께서 오늘 이 지면에서 나를 쫓아 내시온즉 내가 주의 낯을 뵈옵지 못하리니 내가 땅에서 피하며 유리하는 자가 될찌라 무릇 나를 만나는 자가 나를 죽이겠나이다

15 Men Herren sa til ham: «Nei! SlÅr noen Kain i hjel, skal det hevnes sju ganger.» Og Herren satte et merke pÅ Kain for at ingen som møtte ham, skulle drepe ham.
여호와께서 그에게 이르시되 그렇지 않다 가인을 죽이는 자는 벌을 칠배나 받으리라 하시고 가인에게 표를 주사 만나는 누구에게든지 죽임을 면케 하시니라

16 SÅ drog Kain bort fra Herren og slo seg ned i landet Nod, øst for Eden.
가인이 여호와의 앞을 떠나 나가 에덴 동편 놋 땅에 거하였더니

17 Kain levde sammen med sin kone, og hun ble med barn og fødte Hanok. Kain gav seg til Å bygge en by og kalte den Hanok etter sin sønn. 
아내와 동침하니 그가 잉태하여 에녹을 낳은지라 가인이 성을 쌓고 그 아들의 이름으로 성을 이름하여 에녹이라 하였더라

18 Hanok fikk sønnen Irad, og Irad ble far til Mehujael. Mehujael fikk sønnen Metusjael, og Metusjael ble far til Lamek.
에녹이 이랏을 낳았고 이랏은 므후야엘을 낳았고 므후야엘은 므드사엘을 낳았고 므드사엘은 라멕을 낳았더라

19 Lamek tok seg to koner. Den ene hette Ada, den andre hette Silla. 
라멕이 두 아내를 취하였으니 하나의 이름은 아다요 하나의 이름은 씰라며

20 Ada fødte Jabal. Han ble stamfar til dem som bor i telt og holder buskap.
아다는 야발을 낳았으니 그는 장막에 거하여 육축 치는 자의 조상이 되었고

21 Hans bror hette Jubal. Han ble stamfar til alle dem som spiller pÅ lyre og fløyte. 
그 아우의 이름은 유발이니 그는 수금과 퉁소를 잡는 모든 자의 조상이 되었으며

22 Silla fikk ogsÅ en sønn, Tubalkain. Han smidde alle slags redskaper av bronse og jern. Tubalkains søster var Na’ama.
씰라는 두발가인을 낳았으니 그는 동철로 각양 날카로운 기계를 만드는 자요 두발가인의 누이는 나아마이었더라

23 Lamek sa til sine koner:
«Ada og Silla, hør min røst, Lameks koner, lytt til mine ord:Jeg dreper en mann for et sÅr og en gutt for en skramme.
라멕이 아내들에게 이르되 아다와 씰라여 내 소리를 들으라 라멕의 아내들이여 내 말을 들으라 나의 창상을 인하여 내가 사람을 죽였고 나의 상함을 인하여 소년을 죽였도다

24 Kain skal hevnes sju ganger, men Lamek syttisju ganger.» 
가인을 위하여는 벌이 칠배일찐대 라멕을 위하여는 벌이 칠십 칠배이리로다 하였더라

25 Adam kom sammen med sin hustru igjen, og hun fødte en sønn og kalte ham Set.
«For Gud har gitt meg en annen sønn og satt ham istedenfor Abel, siden Kain slo ham i hjel.»
아담이 다시 아내와 동침하매 그가 아들을 낳아 그 이름을 셋이라 하였으니 이는 하나님이 내게 가인의 죽인 아벨 대신에 다른 씨를 주셨다 함이며

26 Set fikk ogsÅ en sønn og gav ham navnet Enosj. PÅ den tid begynte de Å pÅkalle Herrens navn.
셋도 아들을 낳고 그 이름을 에노스라 하였으며 그 때에 사람들이 비로소 여호와의 이름을 불렀더라

728x90

'노르웨이 > 성경책' 카테고리의 다른 글

Første Mosebok (창세기 5장)  (0) 2021.10.19
Første Mosebok (창세기 4장)  (0) 2021.10.15
Første Mosebok (창세기 3장)  (0) 2021.09.07
Første Mosebok (창세기 2장)  (0) 2021.08.31
Første Mosebok (창세기 1장)  (0) 2021.08.30

댓글0